Julija Sejavičienė

Julija Sejavičienė

„Vienybės" laikraščio redaktoriaus pavaduotoja, Julija Sejavičienė yra parašiusi šias knygas: „Javo žydėjimas", „Tarp laiko krantų", „Vitražas metų lange", parengusi knygas „Kruopiai", „Ventos kraštas - dabarties ir ateities kartoms", „Po amžinosios jaunystės kupolu“.