Jordanas Šaškauskas

Jordanas Šaškauskas

ORIGINALAS

Gelsvas vario spindulys

Prasiskverbia ir kyla.

Banguoja

Jūra mylima. ..

 

Aš stoviu kopose,

Mano kojas paglosto gelsvas

vynas.

Kažkur netoliese jaunimas

žaidžia.

Mažas vaikas pasižiūri į

mane

Ir didelėmis raidėmis užrašo:

Mūsų žemė.

 

DU EILĖRAŠČIAI  VIENIŠUMUI

1.

Rangosi šakų žalčiai juodi

 Į dangų žemą, tirštą,

Ir toji gatvė pašėlusiai skurdi,

 

Kai paskutinis lapas miršta.

Jordanas Šaškauskas

JORDANAS   ŠAŠKAUSKAS

(Kaunas)

Gimė 1964 01 01 Naujojoje Akmenė­je. Baigęs studijas Šiaulių pedagoginia­me institute, vaikus gimtosios kalbos mo­kė įvairiose Lietuvos vietose. Dabar dir­ba lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoju Kauno Viktoro Kuprevičiaus viduri­nėje mokykloje. Kūryba spausdinta „Vie­gnybės“ laikraštyje.