Gražina Blinkinienė

G.Blinkinienė

ATEIK
Juozui

Ateik, prisėsk, paguosiu,
Pailsę rudenio sparnai.

Pavasario laukimą dovanosiu,
Sušildys džiaugsmo aitvarai.

Nejausi dienų gėlos
Vienatvė nekankins nakčia,
Sau pasijusi mielas,
Šešėlių apsiklos delčia.

Į pilnaties jausmų seklyčią
Sugrįši su jaunais smagus.

Uždekim nevilčiai grabnyčią,
Dalinkimės širdim perpus.

 

MINTIES BLYKSTĖ

Žydi godos rudens tėkmėje,
Suprantu, nes žinau, nepaklydo,
Kai sušyla viltis širdyje,

Lyg jaunystėj, ruošiuosi i skrydi.

Gražina Blinkinienė

Lietuviškas žodi,     

Žodi, šventas Dievo žodi,

Žvelgi nuo kryžiaus ašara gailia,

Iš protėvių versmes dorybę sėmęs,

Tėvynės įsčias puošęs dangiška gaiva.

 

Žodi, gimtųjų klonių žodi,

Kodėl slepiesi nevilties skausme?

Varge senolių išsūpuotas

Trinyčiais austas mylinčia versme.

 

Žodi, gimtas tėvų žodi,

 Lyk sotimi skambia, lietuviška šneka,

Nokinki ilgesį gimtai padangei,

Žydėki sielą girdančia šaka.

 

Gerumui

Širdim gyvenimą paliesk –

Jausi akimirkos tikrumą.

Gražina Blinkinienė

Poetė, gyvena Akmenės rajone, Kruopiuose. Autorė rašo: „ Brandžiame gyvenimo tarpsnyje pajuntam begalinį ilgesį eiliuotam žodžiui, kuris dažnai suskamba ir įsipina į dainą“.

2012 metais poetė išleido eilėraščių knygą „Ant atminimų tako“. Poetė yra Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ narė, aktyviai dalyvauja Viešosios bibliotekos ir jos filialų literatūriniuose renginiuose.