Antanas Raudys

Antanas Raudys

Mažumėlę pailsėjęs vilkas paliko savo draugę po egle stiprinti sveikatos, o pats išėjo savo pramintomis pėdomis atgal prie palikto grobio likučiu. Atgal eiti buvo lengviau, todėl tikslą jis pasiekė daug greičiau, nes klaidžioti taip pat niekur nereikėjo vieta buvo žinoma. Tik atėjęs pamatė, kad turi svečių, ogi laputė beskanaujanti jo palikta stirnieną. Piktai suurzgęs metėsi šuoliais link jos, bet pūstuodegė nelaukė kol vilkas ją užpuls greitai nukūrė gelbėdama savo rudą kailį gilyn į mišką.

Antanas Raudys

Mažas beržynėlis ir pilka bitutė

Akmeninis šulinėlis ir žala karvutė

Žalias pušynėlis ir griovys šalia

Čiulbanti lakštutė ir žolė žalia

Pamatai šventyklų ir troba sena

Žaidžiantys vaikučiai ir močiutė žila

Vėjinis malūnas ir ąžuolas prie kelio

Ant stulpo gandro lizdas ir gluosnis prie takelio

Čia mano gimtas kaimas, čia gimti namai

Čia auga obelėlė ir žydi jazminai

Liepos kvepiančios medum ir duona kvepiantys rugiai

Čia užaugau aš, čia senolių kapai

Čia mano gimtas kaimas

Čia mano namai