Andrius Almanis

Cukraus gabaliukas (Andrius Almanis)

Eilėraščiai iš  knygos „Cukraus gabaliukas“(2014m.)

Eilėraščių naktis

Jausmai, sulydyti į vieną –

Tai ilgesys žavus, skausmingas.

Jau kaupėsi kažkas dar dieną –

Toks žinomas, bet paslaptingas.

 

Šviesa nepastebimai blėso,

Ir vakaras nuskendo naktyje.

Kaskart šalčiau, jausmai atvėso...

Bet ne - sublyksi žaibu širdyje.

 

Pieštukas. Tuščias, baltas lapas –

Tai ištisas, nepakartojamas pasaulis.

Ir pamerktų vazoj gvazdikų kvapas –

Vos vos užuodžiamas - lyg tai apgaulė.

Andrius Almanis

Kas švietė, šviečia, tas ir švies,

kas sukasi, tas sukasi. Ir suksis.

Kas buvo, tas yra — ir bus.

Pasaulio sfera padalinta į keturias lygias dalis,

kiekvienoje tų dalių —   po tris   pasaulius.

Kiekviename pasaulyje — po begalę  žvaigždžių:

baltų,   raudonų,  geltonų,  žalių, mažų ir didelių...

Tos sferos viduryje — šaltalankis auga,

o apie jį drugeliai skraido, vabalėliai ropinėja,

paukščiukai čiulba,  kurmiai  urvelius sau rausia...

Čia nei baltos, nei juodos —  nėra.

Andrius Almanis

Andrius Almanis gimė 1965.05.27 Altajuje, Sibire. 1988 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, įsigydamas miškų ūkio inžinieriaus specialybę.                
       1988 - 1990 m. dirbo Papilės girininkijoje ir Kamanų valstybiniame rezervate. Nuo 1990 m. iki 2007 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje, įvairiose pareigose (kuopos vadas, bataliono vadas, mokymo centro dėstytojas, Lietuvos vyriausiasis nacionalinis atstovas taikos palaikymo misijoje Kosove, viešųjų ryšių karininkas). Nuo 2011 m. dirba Ventos regioninio parko direktoriumi.