Algimantas Kiminius

Kiminius, Algimantas. Metų laiptais: arba lyriniai prisiminimai

Kiminius, Algimantas. „Metų laiptais: arba lyriniai prisiminimai“ (2015m.)

Maksimalistiškai

Gyvenimo audras savom akim regėjęs,
sulaukiau, pagaliau, šviesesniu aš dienu. -
Nurimo vakarai, nutilo mariu vėjas.

ir vėl širdis pilna skambėjimo dainų.

Pavasaris žiedais visus takus nuklojo.

ir, regis, nebegrįš čia žiemos atgalios ... -
Ir kupinas jėgų einu keliu savuoju

aš su šviesia viltim ieškot savos dalios.

*****

Gyventi ir mylėt!

Žiedais posmus paskleisti!-

Algimantas Kiminius

Recenzija

Dūsta už žodžių grotų

 tavo mintis ir vaizdas. —

Noriu, kad sielai grotų

Poezija!.. Būtų lyg vaistas...

 

Sunkiai posmelį sukuri, -

ką apeini, ko privengi. —

Pulk į Gyvenimo sūkurį,

 net žūti jame pasirengęs!

 

Garbstai gyvenimą laikiną,

užmiršęs erdvę ir skrydį... –

Poetas — dainoj susinaikina,

visas joje išsilydo.

 

Kaip laiškas...

Mes jaunystėj rašydavom laiškus... –

Mes per laiškus mėgom draugauti... –

Algimantas Kiminius

Poetas, pensininkas. Gyvena Akmenės rajono Papilės miestelyje.

Poetui Algimantui Kiminiui 2009m. įteikta Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinė premija. Poetas yra išleidęs 9 poezijos knygas. Eilėraščiuose dominuoja gimtinės, valstybės, jaunystės, Lietuvos istorijos, gamtos, meilės temos, filosofiniai motyvai.