Zita Sinkevičienė

Gimė 1962 m. rugsėjo 19 d. Kelmės rajono Toleikių kaime. Mokėsi Šaukėnų (Kelmės r.) vidurinėje ir Telšių kultūros mokyklose, studijavo Vilniaus universi­tete (bibliotekininkystės ir bibliografijos specialybę).

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė, bibliografė, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija" narė, renginių organizatorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, kunigo Antano Miluko atminimo literatūrinės premijos laureatė (2010), Akmenės rajono kraštotyros klubo narė (nuo 2004), Akmenės rajono laikraščio „ Vienybė " skaitytojų buvo išrinkta Akmenės krašto šviesuole. Tyrimų programos „ Periodika ir skaitytojas Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose"(l997-1998), „Skaitytojų interesai periodiniams leidiniams ir jų tenkinimas Akmenės rajono viešojoje biblio­tekoje: tyrimo rezultatai"(l997-2000), „Biblioterapija — gydymas knyga" (2003), kraštotyros darbo „Kameriniai renginiai ir spaudinių parodos Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje Skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyriuje" (1993-2003) autorė, Akmenės rajono literatų klu­bo „Žiemgalija" renginių organizatorė. Išleido bibliografines-literatūrines knygas: „Medžių ir krūmų brolijoje"(1999), „Medžių ir krūmų brolijoje" (2000), „Lietuvos upės, ežerai lietuvių prozoje, poezijoje, tautosakoje" (2002), „ Gėlės — žemės džiaugsmas " (2004), „ Biblioteka — informacijos ir kultūros skleidėja" (I dalis-2006, II dalis-2010), „Etnokultūra ir biblioteka" (2005), „Akmenims prabilus" (2007), „Nešame eilėraštį per Lietuvą" (2009, skirta Lietuvos tūkstantmečio vardo paminėjimui), „Pokalbiai su poezija" (2012), „ Literatūrinė rudens paletė " (Stasės Niūniavaitės vardo literatūri­nės premijos laureatai 2004-2012 m. ir jų kūryba), išleista 2013 metais, Akmenės krašto literatūrinis almanachas „Žiemgalijos užrašai“ III dalis (2014), „Viešoji biblioteka - informacijos ir kultūros skleidėja, III dalis“ (2016m.). Knyga skiriama Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos 70-mečiui, „Literatūrinio poezijos rudens labirintuose“ literatūrinė-bibliografinė rodyklė skirta Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatams 2004-2016m.(2017), „Kūrybos paukštė viršum Tėvynės klonių“, knyga skirta Lietuvos vardo 100-mečiui paminėti ir Viešosios bibliotekos pastato atidarymo proga (2018m.).

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos vadovas Vladas Buragas apie autorę ir jos darbus rašo: „ Direktorė Zita Sinkevičienė yra pareiginga asme­nybė, visas pastangas dedanti bibliotekos pažangai ir nuolat telkianti Akmenės krašto literatūrines kūrybines pajėgas. Jos dėka nuo 1993-ųjų rajono literatai dažnai pakviečiami poetai iš kitų Lietuvos vietovių susirenka į tradicinę rudens poezijos šventę-lyg apžvelgti kūrybos derlių, dažnai apvainikuojama ir nuo 2004-ujųjos iniciatyva įsteigta Akmenės krašto režisierės bei poetės Stasės Niūniavaitės literatūrine atminimo premija.

Kiekvieną pavasarį vyksta plačių atgarsių bendruomenėje susilaukiantys renginiai, skirti Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Juose dalyvauja žurnalistai, aktoriai, rašytojai, skaitoma brandi šiandieninių autorių kūryba.

Nepamirštas ir jauniausias skaitytojas. Balandžio 2-oji - Tarptautinė vaikų knygos diena neužmirštama visų bibliotekos padalinių darbo kalendoriuose, nuotaikingi ir edukaciniai renginiai ugdo naująją skaitytojų kartą. O tai pati­kėkite labai svarbi nuostata ir nuopelnas kuriant mūsų visuomenės ateitį.

Ilgėja ir pačios Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narės Zitos Sinkevičie­nės knygų lentyna. Šie bibliografiniai leidiniai — tai ne tik savotiški Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos darbo metraščiai, bet ir neįkainojama medžiaga kolegoms pagal profesiją visoje šalyje ".

Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė dalyvavo  projekte „Bibliotekos pažangai 2“, kurį įgyvendina Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, parašė ir laimėjo projektą „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“.

Internetinė literatūrinė svetainė skirta bendruomenės narių įtraukimui į literatūrinę interneto svetainę; prieiga prie informacinių technologijų. Per šią įkurtą literatų svetainę Akmenės krašto literatai turi galimybę parodyti bendruomenei savo kūrybą.

Sukurtas tinklalapis adresu www.akmeneskrastoliteratai.lt.  Tinklalapio tikslas: rinkti informaciją apie krašto rašytojus ir publikuoti internete Akmenės krašto literatų kūrybą. Tinklalapis sudaro galimybę komentuoti publikuojamus kūrinius, bendrinti informaciją visuose socialiniuose tinkluose, lankytojas gali palikti kūrybos įvertinimą tinklalapyje. Taip sudaromos sąlygos bendravimui virtualioje erdvėje, padidinama informacijos sklaida, autorių ir jų kūrybos žinomumas.

Tinklalapyje yra Video archyvas, kur bus kaupiama vertinga vaizdo medžiaga.  Siekiant padidinti Akmenės krašto literatų video medžiagos sklaidą buvo sukurtas youtube.com video kanalas, kuris yra integruotas į tinklalapį. Tinklalapis ir jame publikuojamas turinys yra prieinamas viešai. Autoriai, kurie nori publikuoti savo kūrybą tinklalapyje gali atsiųsti informaciją tinklalapio administratoriui adresu: info@akmeneskrastoliteratai.lt", kuris nemokamai patalpins ją atitinkamoje rubrikoje.

Tinklalapis atlieka ir daugiau funkcijų: meniu  skirtas rėmėjų paieškai,  yra apklausų modulis,  atskiras meniu skirtas renginiams, kūrybos audio archyvas, pritaikymo neįgaliesiems funkcija.

Komentarai

Komentuoti

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Web puslapių adresai ir el. pašto adresai automatiškai tampa nuorodomis.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai