Stasius Būdavas (1908-1966)

Stasys Būdavas

1908-1966

Gimė Papilėje (S.Daukanto memorialiniame muziejuje yra eks­pozicija ir apie rašytoją S.Būdavą). Studijavo Kauno kunigų semi­narijoj e ir universitete, kunigavo. 1944 pasitraukė į Vakarus, gyve­no Austrijoje ir JAV, kur (Bostone, 1950) kartu su J.Aisčiu organi­zavo Lietuvių rašytojų draugiją užsienyje.

Išleido apsakymų rinkinius „Širdys ir gėlės" (1932), „ Vidur­nakčio svečiai" (1943), romanus „Mokytojas Banaitis" (1935), „Lo­reta " (1936), „Sala" (1939), „Uždraustas stebuklas" (1954), apy­sakas „Varpai skamba" (1952) ir „Rūsti siena" (1959). Keletą eilėraščių buvo išspausdinta ir Lietuvos 18 jaunųjų poetų kūrybos almanache „Pirmas dešimtmetis" (Kaunas, 1929).

Bet reikia prisiminti, kad literatūrinę veiklą S.Būdavas pradėjo 1922 eilėraščiais. Poezijos knygelės „Širdies stygoms virpant..." (Šiauliai, 1926) pratarmėje jis rašė: „Pirmuosius svajingų dienų „širdies stygų virpėjimus" skiriu samanotų bakužių sūnums, kame laukia gyvybės balso amžinos kū­rybos didvyris... Tegul šių stygų aidai prikelia jo miegančią galy­bę, o jis savo neužmirštamu žodžiu tegul nustebina pasaulio Parnasą   mūsų milžinų apkerpėjusiems kapams išugdo amžinybės laurus.  Papilė, 1926-IV-5."

Kol kas komentarų nėra

Komentuoti

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Web puslapių adresai ir el. pašto adresai automatiškai tampa nuorodomis.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai