Leopoldas Rozga

AKMENĖS RAJONO LAIKRAŠČIO „VIENYBĖ“ REDAKTORIUS, ŽURNALISTAS, KRAŠTOTYRININKAS

Gimė 1945 m. lapkričio 14 d. Mažeikių raj. Žemalės kaime. 1973 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą, įgydamas žurna­listo profesiją.

Nuo 1975 m. L.Rozga dirba Akmenės rajono laikraštyje „Vie­nybė" (pradžioje - redaktoriaus pavaduotoju, nuo 1979 m. - re­daktoriumi). Per tris darbo dešimtmečius Akmenės krašte vadovavo Krašto­tyros draugijos Akmenės skyriui, jo iniciatyva ir didžiulėmis kū­rybinio darbo pastangomis Papilėje atidarytas Simono Daukanto memorialinis muziejus. Dabar L.Rozga rūpinasi krašto muzie­jaus įkūrimu ir jam sukauptos medžiagos sisteminimu. L.Rozga yra parengęs rajono teritorijoje buvusių ir jau išnykusių kaimų istorijas, jas publikuoja „Vienybės" laikraštyje. Čia dažnai pasi­rodo ir jo apybraižos apie iš Akmenės kilusius garsius šalies žmo­nes (rašinių „Vardai iš krašto enciklopedijos" ciklas). Jis yra iš­leidęs knygas „Skuodas" (1976), „Akmenės rajonas" (1983), „Akmenės kraštas" (1992), „Būkime pažįstami: Akmenės kraštas"(2003), padėjo sudaryti monografiją „Papilė" (2004), yra su­daręs ir redagavęs knygą „Akmenės cementas": metai ir žmo­nės" (2002). Yra parengęs ir dienos šviesą turėtų išvysti enciklo­pedija apie Akmenės krašto iškiliausius žmones.

2008 metais išleista knyga „Vadovas po Ventos regioninį parką“, sudarytojas ir tekstų autorius L.Rozga.

Su įdomumu skaitytojai, bibliotekininkai „Vienybės“ laikraščio puslapiuose skaito redaktoriaus, kraštotyrininko L.Rozgos parengtus straipsnius iš rubrikų „Vardai iš krašto enciklopedijos“, „Mūsų kaimų biografijos“, „Iš kraštotyrininko užrašų“. Redaktoriaus L.Rozgos straipsnius skaitome periodiniuose leidiniuose „Tarp knygų“, „Likimai“, „Kultūros aktualijos“, „Žaliasis pasaulis“ ir t.t.

2009 metais leidykla – spaustuvė „Utenos Indra“ išleido iliustruotą knygą „Akmenė – žemgalių žemė“. Knygos leidybą rėmė Kultūros rėmimo fondas, ją sudarė L.Rozga. Knygoje  nušviesta Akmenės rajono istorija, kultūra, gamtos paveldas, architektūra, istorijos paminklai, Kamanų valstybinis rezervatas, Ventos regioninis parkas. Tai puiki dovana skaitytojams, Lietuvos vardo tūkstantmečiui pažymėti, įvardijant savo gimtojo krašto istoriją...

Už produktyvią žurnalistinę ir kraštotyrinę veiklą Leopoldas Rozga yra apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu.

2009m. redaktoriui, kraštotyrininkui L.Rozgai paskirta Felikso Bugailiškio premija už kraštotyrinius darbus.

2016m. vasario 16d. suteiktas Akmenės Garbės piliečio vardas.

Kol kas komentarų nėra

Komentuoti

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Web puslapių adresai ir el. pašto adresai automatiškai tampa nuorodomis.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai