Julija Almanis

Poetės Julijos Almanis kūryba buvo publikuojama rajoniniame laikraštyje „Vienybė“, periodiniuose leidiniuose „Šiaulių kraštas“, „Žemaičių saulutė“, „Gimtinė“, „Respublika“, „Šeimininkė“, žurnaluose „Šeima“, „Švyturys“, „Literatūra ir menas“.

Akmenės krašto literatų almanache „Žiemgalijos užrašai“, antologijos rinkinyje „Poezija iš Lietuvos“ 1989m.

Poetės Julijos Almanis eilėraščiai pateko į Norvegijoje išleistą „Lietuvių poezijos antologiją“. Joje išspausdinti 39 labiausiai tautiškumą išreiškiančių autorių kūriniai.

2011 metais poetei suteikta Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinė premija už pirmąją poezijos knygą „Ugniažiedė“.

Literatūros sąrašas

JULIJA ALMANIS
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Naujoji Akmenė, 2016

 

Ugniažiedė : eilėraščiai / Julija Almanis. - Utena : Utenos Indra, 2011 (Utena : Utenos Indra). - 123, [1] p.

Žiemgalijos užrašai : Akmenės krašto literatų kūrybos almanachas / [sudarė, redagavo ir rinko Vladas Buragas]. - Kaunas [i.e. Marijampolė] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga [i.e. UAB "TeleSATpressa"], 2002. - d. : iliustr., portr. ; 21 cm

D. 1  : iliustr.. portr.

Julija Almanis –P. 13-21.

D. 3 : Akmenės krašto literatūrinis almanachas / Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga ; [sudarytojai Vladas Buragas ir Zita Sinkevičienė]. – Kaunas : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2014 (Kaišiadorys : Printėja). – 111, [1] p. : portr. – Aut.: Julija Almanis.

Poesi fra Lituanen antologi 1780-1980. –/ Melhus / : Snofulg,  1989. – 96 p. - Norveg.

Poezija iš Lietuvos : 1780-1980 / Su trumpomis biografinėmis žiniomis apie aut.

Turinyje Julijos Almanis eilėraščiai ; Gulbės motina I ; Gulbės motina II ; Sentimentalūs

laiškai – P. 89-91.

Paklydusių žemė [Garso įrašas] : garsinė knyga : eilėraščiai / Julija Almanis ; skaito Julija Almanis, Milda Kumpikevičiūtė, Andrius Almanis, Vidmantas Melenis ; virš. dailininkas Kotryna Almanytė. - Naujoji Akmenė, [2014]. -1 garso diskas.

-------------------

          Ant tavo rankų :  [eilėraštis] / Julija Almanienė  // Vienybė. - 1994, gruod. 24, p. 1.

          Aukojimas ; Saulėta diena : [eilėraščiai] / Julija Almanienė  // Vienybė. - 1988, saus. 16.

          Budėjimas ir vienatvė ; Kasdienybės apglėbti ; Žodis : [eilėraščiai] / Julija Almanis  // Vienybė. - 1999, lapkr. 13.

          „Čia – kalvinistai, katalikai, liuteronai...“  :  [eilėraštis] / Julija Almanienė  // Vienybė. - 1988, gruod. 17.

          Daržų ravėjimas ; Žemės atodūsis ; Joninių dieną : [eilėraščiai] / Julija Almanienė  // Vienybė. - 1986, liep. 12.

          Donatui Banioniui : [eilėraštis] / Julija Almanienė  // Vienybė. - 1989, lapkr. 25.

          XIX amžiaus vaizdelis : [eilėraštis] / Julija Almanienė  // Vienybė. - 1989, saus. 21.

          Eilėraščiai / Julija Almanienė // Švyturys. - 1991, Nr.  24.

          Ir vėl - prašau ; Laikas prisikelti : [eilėraščiai] / Julija Almanis // Vienybė. - 2006, vas. 11, p. 5.

          Iš ciklo „Atminties šviesa „  / Julija Almanienė  // Vienybė. - 1995, birž. 24, p. 4.

Turinys: I. Kelionė ; II. Sodybų sergėtoja ; III. Vakaro mergelė.

Iš vasaros sąsiuvinio : [eilėraščiai] / Julija Almanis // Vienybė. - 2015, rugpj. 8, p. 4.

Turinys: Galgotų žemė ; Saulės vaikelis ; Ligonio gydymas.

Iš vasaros sąsiuvinio (2) / Julija Almanis // Vienybė. - 2015, rugs. 5, p. 4.

Turinys: Atminties sakramentas ; Mažos kaimo bažnytėlės ; Niekieno laikas ; Audrų palytėtam.

Iš vasaros sąsiuvinio (3) : [eilėraščiai] / Julija Almanis // Vienybė. - 2015, spal. 10, p. 5.

Turinys: Pelkės lauknešėlis ; Gyvenimo malda ; Aušrelės vasara.

          Janio nakties gimimas : [eilėraštis] / Julija Almanienė  // Vienybė, 1997, geg.. 10, p. 4.

          Jūržolių giesmė : [eilėraščiai] / Julija Almanis. - Portr. - Turinys: Amžių kaitoje - visi…; Anam laike… ; Kristinėlė ; Ten toli… ; Sapnas ; Viešučių kaimui ; Žmogaus belaukiant // Metai. - 2012, Nr. 7, p. 48-51.

          Jūržolių giesmė : iš S. Niūniavaitės premijos laureatės Julijos Almanis naujo eilėraščių ciklo // Vienybė. - 2011, rugs. 10, p. 5.

Turinys: Anam laike ; Evei ; Sapnas ; Ten toli ; Mitologinis eilėraštis

          Jūržolių giesmė : [eilėraščiai] / Julija Almanis // Vienybė. - 2011, gruod. 31, p. 4.

         Jūržolių giesmė : [eilėraščiai] / Julija Almanis. - Portr. // Vienybė.  - 2012, rugpj. 11, p. 5.

Turinys: Amžių kaitoje - visi ; Kristinėlė ; Viešučių kaimui ; Žmogaus belaukiant

 „ Kokia skara tave apkloti... „ : [eilėraštis] / Julija Almanienė. – Iliustr.  // Šeimininkė. - 1993, vasaris, Nr.8 (32), p. 1.

                      Lietuvai : [eilėraštis] / Julija Almanienė  // Vienybė, 1991, saus. 22.

                      Lietuviškais motyvais : [eilėraštis] / Julija Almanienė  // Vienybė, 1991, vas. 15.

                      Malda praeinančiam dievui / Julija Almanis. - Iliustr. // Varpai. - [Nr.] 26 (2011), p. 152-154.

                      Malda Veneros žvaigždei ; Adventas Lietuvoj ; Velykos Lietuvoj ; "Amžino įšalo žemėj guli lietuviai…" ; Labas ir sudie ; "Giliai po sniegynais…" ; Mieganti Lietuva ; Mobis Dikas, arba eilėraštis apie žmones, kurie nieko nemylėjo ; Agnei ; Lietuviškas peizažas ; Tarp manęs ir Lietuvos ; Budėjimas ir vienatvė : [eilėraščiai] / Julija Almanis // Varpai. - [Nr.] 26 (2011), p. 154-163.

                      Meldimas ; Liūdnas vienuolis ; Pasiklydę laike : [eilėraščiai iš knygos "Ugniažiedė"] // Vienybė. - 2011, rugpj. 13, p. 4.

                      Mieganti Lietuva ; Neišsiųstas laiškas ; Sniego varpai ; Lietaus mišios ; Angelo beieškant : [eilėraščiai] / Julija Almanis // Vienybė.  - 2009, saus. 24, p. 5.

                      Mūsų šviesūs likimai : [eilėraštis] / Julija Almanienė  // Žemaičių saulutė. - 1994, lapkr. 30.

                       „ Nebuvo nieko – dievo nei pasaulio, ...“ ; Eilėraštis sau pačiai ; Posūnis ; Mūsų viltis : [eilėraščiai] / Julija Almanienė // Švyturys. -1991,  Nr. 24.

                      Pasaulio ir laiko erdvė naujuose Julijos Almanis posmuose. - Portr. // Vienybė. - 2012, gruod. 1, p. 5.

Turinys: Bendrystė ; Kai verkia angelai ; Dvikova ; Laiko upė šventa ;  Indėno Hiavatos laiškas ; Kursai esi…

Pasiklydusių žemė ; Paslapties palytėtiems ; Lietuviška vasara : [eilėraščiai] / Julija Almanis // Vienybė. - 2014, liep. 23, p. 6.

                      Paslaptinga Joninių naktis / Julija Almanienė  // Vienybė. - 1998, birž. 23.

                      Pastoralinis triptikas : Rytas ; Diena ; Vakaras : (sakralinė poezija) /Julija Almanienė  // Vienybė. - 1996, gruod. 21, p. 5.

                      Poetiškos kelionės : [eilėraščiai] / Julija Almanis // Vienybė. - 2011, spal. 8, p. 5.

Turinys: Lobiai ; Kelionė į Vidžemę ; Višinskiui ; Šeštadienio saulė

                      Poezijos žodžiuose - Motina / Julija Almanis // Vienybė. - 2002, bal. 4.

Posmai iš knygos "Pasiklydusių žemė" / Julija Almanis // Vienybė. - 2014, rugs. 6, p. 5.

Turinys: Laiko upė šventa ; Malda mūsų genčiai ; Baltos vandenų lelijos ; Švento Jokūbo kelias

                      Prabudimas ; Musų šviesūs likimai : [eilėraščiai] / Julija Almanienė // Žemaičių saulutė. - 1994, lapkr. 30, p. 4-5.

                      Rugio vaiko kalba vienatvės valandą ; Svajonių gėlės ; Žemės dvasia apkabino pasaulį... : [eilėraščiai] / Julija Almanienė  // Vienybė. - 1998, gruod. 10.

                      Saulele, atsigręšk... / Julija Almanienė. – Iliustr.  // Šeimininkė. - 1991, birželis, Nr. 7 (15), p. 1.

                      Saulės vaikelis ; Gimtadienio žibutės ; Sapnas : nauji poetės eilėraščiai / Julija Almanis. – Portr. // Vienybė. - 2002, bal. 6.

                      Sekmadienio peizažas ; Quo vadis? ; Laurukui atminti : [eilėraščiai] / Julija Almanis // Vienybė. - 2006, saus. 28, p. 5.

                      Senis ir dykuma : apsakymas / Julija Almanis // Vienybė. - 2010, bal. 28, p. 4.

                      Stasiuko akmuo ; Aukojimas : liaudies meistrui S. Adomaičiui ; Perpetum mobile / Julija Almanienė  : [eilėraščiai] // Vienybė. - 1988, kovo 26, p. 6.

                      Suginčių švedkapis ; Triptikas kunigui poetui Ričardui Mikutavičiui atminti ; Žodžio gyvastis : skiriu "Vienybės" žurnalistams / Julija Almanis. - Iliustr., portr. // Žiemgalijos užrašai / [sudarė, redagavo ir rinko Vladas Buragas]. - Kaunas [i.e. Marijampolė] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga [i.e. "TeleSATpressa"], 2002. - D. 1, p. 13-21.

                      Suginčių švedkapis ; Amžių kaitoje visi ; Kaimynei Veltai : [eilėraščiai] / Julija Almanienė  // Vienybė. - 1987, rugpj. 22.

                      Šalia kelio / Julija Almanienė  // Vienybė. - 2000, lapkr. 9.

Apie Tautos namus Akmenės mieste

                      Šitaip būna, taip esu : [eilėraštis] / Julija Almanienė  // Vienybė. - 1988, rugs. 17.

                      Šviesos valandą ; Vaikystės sargai ; Sena žemė ; „Senas pavargęs pasauli...“ ; Mitologinis ; „..o mano karavanas...“ :  [eilėraščiai] / Julija Almanienė  // Švyturys. - 1991, Nr. 19, p. 20.

                      Tarp manęs ir Lietuvos ; Laukimas : [eilėraščiai] / Julija Almanienė  // Vienybė. – 1995, rugs 30, p. 4.

                      Tarp manęs ir Lietuvos : [eilėraščiai] / Julija Almanis ; [su prierašu apie autorę]. - Portr. - Turinys: Tarp manęs ir Lietuvos ; Martino dieną ; Brolių nebešauksiu ; Praeitis ; Sesė nuo Aistmarių ; Eilėraštis sau pačiai ; Mitologinis eilėraštis ; Vakarinė // Žemaičių saulutė. - 2011, liep. 29, p. 4.

                      Tarp rudens ir amžinybės : nauji eilėraščiai / Julija Almanis // Vienybė. - 2009, gruod. 31, p. 5.

Turinys: Labas ir sudie ; Tarp žemės ir dangaus ; Rudenio kelionė ; Nereikėjo, tikrai nereikėjo ; Pasiklydę laike

                      Tylinčio Dievo Laikas : [esė] / Julija Almanis // Vienybė. - 2012, lapkr. 3, p. 4.

Apmąstymai apie šiuolaikinį pasaulį, žmoniją,  meną, literatūrą.

                      Tokia diena : [eilėraštis] / Julija Almanienė  // Vienybė. - 1995, lapkr. 25, p. 4.

                      toksai ilgas gyvenimas mūsų : [eilėraščiai] / Julija Almanis. - Portr. // Žemaičių saulutė. - 2005, lapkr. 25, p. 5.

                      Tremtis tęsiasi / Julija Almanienė // Kalba Vilnius. – 1990, saus. 19, 20, saus. 25-vas. 8.

Apie kelionę po Kalnų Altajų lietuvių tremties vietomis.

                      Triptikas kunigui Ričardui Mikutavičiui atminti : [eilėraštis] / Julija Almanienė  // Vienybė. - 1999, birž. 8.

                      Užeikim Kūčių naktį ; Apeiginis : [eilėraščiai] / Julija Almanienė . – Iliustr. // Vienybė. - 1990, gruod. 22.

                      Vakaras Lietuvoj ; Liūdnas peizažas pamiškėj : [eilėraščiai] / Julija Almanienė . – Iliustr. // Vienybė. - 1998, geg. 19.

                      Vasaros varpai rudenį atnešė : A. Gulbinui : [eilėraštis] / Julija Almanienė  // Vienybė, 1996, rugs. 28.

                      Veidu į saulę, arba Kūčių naktį / Julija Almanienė. – Iliustr.  // Šeimininkė. - 1991, gruodis, Nr. 12 (20), p. 1.

                      Veidu į saulę, arba Kūčių naktį / Julija Almanienė. – Iliustr.  // Vienybė. - 1993, gruod. 24.

                      Vienatvės valandą ; Prūsijos motė ; Eve, žuvėdra baltoji... : [eilėraščiai] / Julija Almanienė  // Vienybė. - 1991, liep. 13.

                      Viešpatie, koks didelis mano daržas... / Julija Almanienė. – Iliustr.  // Šeimininkė. - 1992, birželis, Nr.12 (32), p. 1.

                      Viešučių kaimas : [eilėraštis] / Julija Almanienė  // Komjaunimo tiesa, 1988, saus. 28.

                      Žalios gyvenimo mišios : [esė] / Julija Almanis. - Portr. // Vienybė. - 1994, birž. 4, p.1-2.

                      Žalios gyvenimo mišios : [esė] / Julija Almanis. - Portr. // Žemaičių saulutė. - 1994, lapkr. 30.

                      Žemaitijos karžygiai ; Viešučių kaimui : [eilėraščiai] / Julija Almanienė  // Vienybė. - 1986, bal. 12.

                      Žiemos noktiurnas : „Buvau beduinų kaimely,...“  :  [eilėraščiai] / Julija Almanienė  // Vienybė. - 1991, saus. 5.

                      Žmogus ir pasaulis / Julija Almanis // Vienybė. - 2000, lapkr. 21.

                      Žolynų metą ; Šiaurės apeiginis : [eilėraščiai] / Julija Almanienė  // Mūsų gamta. – 1989,  Nr. 5, p. 15.

                      Žodžio gyvastis : skiriu „Vienybės“ žurnalistams / Julija Almanis. – Portr. // Vienybė. - 2001, vas. 15.

Penki klausimai : [atsakymai į klausimus apie kultūrą]. - Portr. - Aut.: Alvydas Šedžius, Rimantas Plungė, Vytautas Kirkutis, Genovaitė Kačiuškienė,  Vytautas Almanis, Julija Almanienė,  Danutė Veisienė // Varpai. -. - [Nr.] 21 (2006), p. 6-18

Literatūra apie Juliją Almanis

                      Atmeldimo paslaptis : pokalbis su metų žmogumi Julija Almaniene / [kalbėjosi] Julija Sejavičienė . – Portr.  // Vienybė. - 1997, saus. 15.

Dankinsas, Algirdas

                      Tuo ir gražūs, kad laikini / Algirdas Dankinsas. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 1997, kovo 15, p. 14.

Apie poetę ir dailininkę J. Almanienę bei rašytoją ir miškininką V. Almanį.

Eilėraščiai išleisti kompaktiniame diske / Vytauto Ruškio nuotr. – Iliustr. – „Krašto žinios“ inform. // Šiaulių kraštas. – 2014, rugpj. 7, priedas „Krašto žinios“, p. 4.

Akmenės rajono viešojoje bibliotekoje buvo surengtas šiame mieste gyvenančios Julijos Almanis poezijos knygos kompaktiniame diske „Paklydusių žemė“ pristatymas.

Garsinės knygos sutiktuvės / parengė Zita Sinkevičienė. – Iliustr. // Gintaro gimtinė. – 2014, rugpj. 1-31 (Nr. 8), p. 8.

Apie Akmenės rajono viešojoje bibliotekoje vykusį Julijos Almanis poezijos knygos kompaktiniame diske „Paklydusių žemė“ pristatymą

Laurinavičius, Jonas

Julija, karo vaikas… / Jonas Laurinavičius // Atminties ženklai / Jonas Laurinavičius. – Kaunas : Naujasis lankas, 2013. – P. 64-69.

Apie Juliją Almanis

Laurinavičius, Jonas

                      Julija karo vaikas / Jonas Laurinavičius // Gimtinė. - 2009, geg. 1-31 Nr. 5, p. 6.

Leščinskas, Vytautas

                       Žmonės iš baltųjų vandenų šalies  / Vytautas Leščinskas. – Iliustr.  // Šeima. - 1992,  Nr. 2, p. 10-11.

Apie Julijos ir Vytauto Almanių šeimą.

Rozga, Leopoldas

Apdainuota "Pasiklydusių žemė" / Leopoldas Rozga // Vienybė. - 2014, liep. 23, p. 6.

Apie poetės iš Naujosios Akmenės J. Almanis naują eilėraščių knygą "Pasiklydusių žemė".

Rozga, Leopoldas

                      Ar atgims kūrėjų prieglobstis? / Leopoldas Rozga. - Iliustr. // Vienybė. - 2006, birž. 17, p. 5.

Apie Tautos namų Akmenės mieste atgaivinimą.

Rozga, Leopoldas

                      Rudens palydovė - poezija / Leopoldas Rozga // Vienybė. - 2011, rugs. 10, p. 5.

Apie tradicinę "Poezijos rudens" šventę, surengtą Akmenės rajono viešojoje bibliotekoje. Renginio metu poetei Julijai Almanis įteikta vardinė literatės, mėgėjų teatro režisierės Stasės Niūniavaitės premija.

Rozga, Leopoldas

                      Skambi kelionė per laiko erdves / Leopoldas Rozga. - Iliustr. // Vienybė. - 2011, rugpj. 13, p. 4.

Apie poetės Julijos  Almanis eilėraščių rinkinį "Ugniažiedė".

Ruškys, Vytautas

                      Autorė žiedus sudėjo į knygą "Ugniažiedė" / Vytautas Ruškys. - Iliustr. // Krašto žinios. - 2011, liep. 21, p. 8.

Naujojoje Akmenėje gyvenanti Julija Almanis išleido pirmąją eilėraščių knygą.

Ruškys, Vytautas.

                      Autorė žiedus sudėjo į knygą "Ugniažiedė" : [recenzija] / Vytautas Ruškys. - Rec. kn.: Ugniažiedė / Julija Almanis. Utena : Utenos Indra, 2011 // Gintaro gimtinė. - 2011, rugs. 1-30 (Nr. 9), p. 8.

Ruškys, Vytautas

                      Julija Almanis - literatūrinės premijos laureatė / Vytautas Ruškys. - Iliustr. // Krašto žinios.  - 2011, rugs. 8, p. 7.

Akmenės rajono savivaldybės įsteigta Stasės Niūniavaitės  literatūrinė premija už pirmąją poezijos knygą "Ugniažiedė" paskirta Julijai Almanis iš Naujosios Akmenės.

Ruškys, Vytautas

                      Traukia miškų Akmenys / Vytautas Ruškys. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 2002, rugs. 18.

Julijos ir Vytauto Almanių šeima susidomėjo akmenynais, esančiais miškuose. Šeima ieško įrodymų, kad tie akmenys anksčiau padėjo žmonėms atlikti apeigas.

Šiurkuvienė, Jolanta

                      Tautos namuose – brolio ir sesers kūryba / Jolanta Šiurkuvienė. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 1999, bal. 15.

Apie Tautos namuose Akmenės mieste vykusį Julijos Baranauskaitės-Almanienės ir jos brolio kuršėniškio Vaclovo Baranausko kūrybos vakarą.

Viešnagė "Pasiklydusių žemėje". - Iliustr. - Viešosios bibliotekos informacija // Vienybė. - 2014, rugpj. 9, p. 5.

Apie poetės Julijos Almanis garsinės knygos "Paklydusių žemėje" pristatymą, vykusį Akmenės rajono viešojoje bibliotekoje.

Kol kas komentarų nėra

Komentuoti

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Web puslapių adresai ir el. pašto adresai automatiškai tampa nuorodomis.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai