Poeto, kraštiečio Alfonso Navicko poezijos eilės apie Papilę, melodija A. Žilio